Press - Nyheter

 
 
Nyskrivet
Under 2011 har Simmerud komponerat verken "The fight of humblebee jr" för flöjt, violin, violoncello, pianoforte och DVD, "Requiem" för flöjt, violin, violoncello och pianoforte samt "Wish Tree" - en ljudtolkning av "Wish Tree for Wanås" av Yoko Ono.

2012 startades med uruppförandet av kammaroperan "Absence", ett 65 minuter långt sceniskt verk för röst och elektronik, i samarbete med artisten/tonsättaren Anne Pajunen.

Kommande verk av Simmerud
Ett nytt verk för slagverk och elektronik, beställt av den japanske slagverkaren Shuji Ono, kommer att uruppföras under 2012. Triptyken "Tiden går inte längre" kompletteras med ett hörspel. Ett samarbete med artisten Aleksandra Plaude har även inletts, vilket kommer att resultera i en multimediaföreställning.

The Patan Award
Den 25 oktober 2003 offentliggjordes den första mottagaren av det årliga priset "The Patan Award". Det hann bli 5 utdelningar mellan åren 2003 - 2007 innan prisutdelningen lades på hyllan pga bristande engagemang hos upphovsmannen. Glada tillrop kan möjligen få honom på andra tankar så att prisutdelningen återupptas. Dessa glada tillrop och uppmaningar kan med fördel skickas till:

VA, INGET PRIS?.

Biografi
S Patric Simmerud föddes den 13 oktober 1963 i Stockholm. Han har studerat vid Kapellsbergs Musikskola i Härnösand och i kompositionsklassen vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm samt vid Conservatoire Supérieur de Paris och Fondazione Accademia Chigiana (Siena, Italien). Bland hans lärare finns Olov Franzén, Peter Lyne, Anders Nilsson, Lars-Erik Rosell, Lars Ekström, Daniel Börtz, Sven-David Sandström, Magnus Lindberg, Pär Lindgren, Bill Brunson, Jaques Charpentier (Conservatoire Supérieur de Paris) samt Ennio Morricone (Fondazione Accademia Chigiana, Siena). Simmerud är idag en fritt verksam konstnär.

Bland Simmeruds produktion – vilken spänner över soloverk, orkesterverk och verk för elektroakustisk musik – märks "Il dolce far niente" för solopiano (1993); "AN" för blåsorkester (1994); "Frameworks" för sinfonietta (1997); "Fluctuations" för orkester (1998); "Roma" för vibrafon, marimba och tape (1998); "villes englouties" för baryton och orkester till texter av W Shakespeare (2000), "de-housing" för saxofonkvartett (2001), "Soon - Kilroy, go home!" (2005) för slagverkstrio samt "De ljudlösa" (2005) för 6-st diskant kör.

Simmerud har sedan 1993 vid ett flertal tillfällen varit representerad vid nutida musikfestivaler såväl inom Europa som i USA och hans verk har framförts över hela världen.

Bland de mer namnkunniga ensembler som Simmerud arbetat med finns Sveriges Radios Symfoniorkester, Stockholms Saxofonkvartett, Kammarensemblen Sonanza, Stockholms Blåsarsymfoniker, Stockholms Spårvägsmäns Musikkår, Emory Wind Ensemble, (Atlanta, Ga, USA), Pärlor för Svin, Hässlö Saxofonkvartett, The North/South Consonance Ensemble (New York), Zagreb Saxophone Quartet (Kroatien), The Raschér Saxophone Quartet (USA), Ensemble Theater am Gleis (Schweiz), Sångsällskapet Orphei Drängar, Trio Tribukait/Pettersson/Berg, Trio Spectra samt världens bästa slagverkare Mika Takehara.