The Patan Award

 
 
 


The Patan Award är ett årligt pris till förmån för framstående kulturella gärningar. Priset kan delas ut till enskilda individer, ensembler, organisationer och/eller företag.

PRISETS INSTIFTARE
The Patan Award är instiftat av Simmerud 2003-10-25. Endast Simmerud kan besluta att priset ska delas ut.

TROFÉ OCH UPPMUNTRAN
Vinnaren av The Patan Award är berättigad till en grafisk eller tredimensionell trofé. Troféns utformning beslutar Simmerud om, dess utseende kan variera från år till år om Simmerud beslutar så. Pristagaren erhåller även en uppmuntran av ekonomiskt och/eller estetiskt värde. Även formen av uppmuntran beslutar Simmerud om från år till år. Som uppmuntran räknas även gester, t ex ryggdunk.

PRISTAGARE
Pristagare av The Patan Award utses av Simmerud. Pristagare ska utses senast den 22:a oktober året efter det år som priset gäller för.

DELGIVNING/PRISUTDELNING
Pristagare av The Patan Award kommer att delges om utnämningen. En prisutdelning kommer därefter att äga rum där pristagare närvarar.
Offentliggörandet kommer alltid att äga rum den 22:a oktober varje år.

ÖVRIGT
Simmeruds beslut i ärenden runt The Patan Award kan inte överklagas.