Pristagare - The Patan Award

 
 
 


OM THE PATAN AWARD

Det hann bli 5 utdelningar mellan åren 2003 - 2007 innan prisutdelningen 2008 lades på hyllan pga bristande engagemang hos upphovsmannen. Glada tillrop kan möjligen få honom på andra tankar så att prisutdelningen återupptas. Dessa glada tillrop och uppmaningar kan med fördel skickas till:

VA, INGET PRIS?

Samtliga års pristagare finns här!

Fram till 31:a december innevarande går det fortfarande bra att lämna in egna nomineringar, följt av uppmaningen att återuppta utdelningen...